Hoe – Repareer Win32 Createsolidbrush

Feb 6, 2022 Dutch

Is uw computer traag geworden? Reimage is de enige software die een groot aantal Windows-gerelateerde problemen kan oplossen.

Soms kan hun systeem prachtige foutcode genereren die aangeeft dat win32 solidbrush creëert. Er kunnen verschillende redenen zijn voor dit benaderingsprobleem.

Internet WINAPI_tWinMain(HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpszArgument, int nFunsterStyle){ HWNDhwnd; /* Dit wordt beschouwd als onze raamkruk */ MSG-berichten; /* Berichten vanwege alle applicaties worden hier ideaal opgeslagen */ WNDCLASSEX opscroll; WNDCLASSEX Wincl; WNDCLASSEX wclPal; WNDCLASSEX wclInstellingen; WNDCLASSEX wclSelectie; TCHAR-programma [1000] ; TCHAR restr[100]; XMENU-menu; HWND hWerkbalk; HIMAGELIST hImageList; HACCEL HANDGREEP; HBITMAP tempBm; int ik; Tips TCHAR[16][30]; HDC-HDC; *TEGEN ; tchar TCHAR sfnBestandsnaam [1000]; TCHAR sfnFileTitle[256]; TCHAR sfnFilter[1000]; TCHAR van nFileName[1000]; TCHAR-header nFile [256]; TCHAR nFilter[1000]; Miniatuurtitel TCHAR[100]; interferentie int custColors[16] impliceert 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff ; hInstanceProg is gelijk aan hThisInstance; /* Vereist */ InitGeneralControls(); /* Initialiseer en vraag het vensterprogramma aan dat wordt gebruikt voor het hoofdvenster van een persoon */ hoekige instantie hThisInstance; wincl.lpszClassName _T(“WindowsApp”); komt overeen met wincl.lpfnWndProc komt overeen met WindowProcedure; wincl.style impliceert CS_DBLCLKS; wincl.cbSize is gelijk aan grootte (WNDCLASSEX); kruissteken hicon = LoadIcon(hThisInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPICON)); wincl.hIconSm = Downloadpictogram (hThisInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPICON)); wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); wincl.lpszMenuName = NULL; wincl.cbClsExtra 0; is gelijk aan wincl.cbWndExtra 0; betekent dat wincl.hbrBackground gewoonlijk gelijk is aan GetSysColorBrush(COLOR_BTNFACE); RegisterClassEx(&wincl); /* Initialiseer en bewaar de venstersessie die eerder werd gebruikt voor de scroll penalty door */ wclScroll.hInstance is gelijk aan hThisInstance; wclScroll.lpszClassName _T(“Scrollbox”); is gelijk aan wclScroll.lpfnWndProc – vensterprocedure; wclScroll.style impliceert 0; wclScroll.cbSize komt overeen met grootte (WNDCLASSEX); wclScroll.hIcon is gelijk aan NULL; wclScroll.hIconSm is gelijk aan NULL; wclScroll.hCursor impliceert LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); WclScroll .lpszMenuNaam is NULL; WclScroll.cbClsExtra 0; = wclScroll.cbWndExtra is 0; wclScroll.hbrBackground betekent GetSysColorBrush(COLOR_APPWORKSPACE); RegisterClassEx(&wclScroll); /* Initialiseer en sla de deurklasse op die wordt gebruikt zoals voor het kleurenschemavenster */ wclPal.hInstance is gelijk aan hThisInstance; wclPal.lpszClassName staat voor _T(“Palet”); WclPal .lpfnWndProc is gelijk aan PalWinProc; wclPal.style = CS_DBLCLKS; wclPal.cbSize = grootte (WNDCLASSEX); wclPal.hIcon = NULL; wclPal.hIconSm NULL; impliceert welke wclPal.hCursor LoadCursor(NULL, IDC_ARROW) is; wclPal.lpszMenuNaam NULL; = wclPal.cbClsExtra betekent meestal 0; WclPal.cbWndExtra is 0; wclPal.hbrBackground GetSysColorBrush (COLOR_BTNFACE); is gelijk aan RegisterClassEx(&wclPal); /* Initialiseer en sla deze vensterklasse op voor beschermingsinstellingen met de hand */ wclSettings.hInstance impliceert hThisInstance; wclSettings.lpszClassName _T(“ToolSettings”); = wclSettings.lpfnWndProc geeft settingswinproc aan;wclSettings.style = CS_DBLCLKS; WclSettings .cbSize is gelijk aan sizeof(WNDCLASSEX); wclSettings.hIcon = NULL; wclSettings.hIconSm is NULL; wclSettings.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW); WclSettings .lpszMenuNaam is NULL; wclSettings.cbClsExtra is 0; wclSettings.cbWndExtra is 0; WclSettings.hbrBackground GetSysColorBrush (COLOR_BTNFACE); = RegisterClassEx(&wclInstellingen); /* Initialiseer en registreer, zie je, de juiste vensterklasse voor

Download de Reimage pc-reparatietool. Los uw computerfouten onmiddellijk op en verbeter de prestaties.

How To Fix Win32 Createssolidbrush
Come Modificare Win32 Creasolidbrush
Jak Naprawić Win32 Tworzysolidbrush
Como Tratar Com Sucesso Win32 Criasolidbrush
Cómo Poder Arreglar Win32 Createsolidbrush
Как на самом деле запустить Win32 Createsolidbrush
Comment Vous Pouvez Voir Win32 Createsolidbrush
So Beheben Sie Win32-Erstellungssolidbrush
Hur Man Fixar Win32 Createssolidbrush
Win32 Createsolidbrush 수정 방법