Rozwiązanie Ustawiania Domyślnej Poczty E-mail W Systemie Windows XP

Feb 13, 2022 Polish

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

Jeśli wiesz, jak pozytywnie ustawić domyślny adres e-mail w kodzie błędu systemu Windows XP na swoim ostatecznym komputerze, powinieneś sprawdzić dostępne te pomysły na odzyskanie.Naciśnij zwykle klawisz z logo Windows + R.Wpisz appwiz.W prawie kolumnie po lewej stronie kliknij Ustaw dostęp do programu i ustawienia domyślne.Wybierz Niestandardowe.W całej sekcji Wybierz własną domyślną szkołę e-mailową wybierz preferowany program telewizyjny e-mail, taki jak Microsoft Outlook, Yahoo Mail lub Outlook Express.Kliknij OK.

Program subskrypcji programu Outlook: Express jest domyślnym klientem poczty e-mail systemu WindowsDomyślnie system Windows jest ustawiony do pracy z programem Outlook Express jako domyślna poczta klienta (lub „domyślna obsługa poczty”). Ma to sens, ponieważ Outlook Express jest wyposażony w Internet Explorer.Alt=”Ustawienia

systemu Windows

Ta seria zajęć pokazuje, jak ustawić jeden konkretny wspólny domyślny zmieniacz poczty w wielu programach pocztowych systemu Windows, zdecydowanie używać. zainstalowane w systemach mogą być skonfigurowane zgodnie z opisem poniżej, ustanawiając zewnętrzne ustawienia systemu Windows w Panelu sterowania.

Większość programów pocztowych może ustawić się jako domyślny program obsługi poczty e-mail systemu Windows, pojawiający się w ich oknach dialogowych opcji; Na przykład Microsoft Outlook, Outlook i Express Thunderbird domyślnie sprawdzają podczas uruchamiania, aby sprawdzić, czy są to programy do obsługi poczty e-mail z zaległościami.

jak to pomoże ustawić domyślną pocztę w Windows XP

Domyślny program Windows Mail można zainstalować na dwa sposoby. Możemy łatwo pokazać, jak zmienić tego domyślnego klienta poczty e-mail za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

Zalecane:

Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Reimage jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

 • Powiązane tematy — Jak ustawić domyślny program poczty elektronicznej systemu Windows w samych usługach pocztowych:
  — Ustaw Outlook 2003 jako standardowego klienta poczty e-mail w systemie Windows
  — Ustaw Thunderbirda jako domyślny program poczty e-mail systemu Windows
  — Ustaw Windows Live Mail jako domyślny program pocztowy systemu Windows
  (Dwa liczne samouczki wyjaśniają również, jak połączyć się za pomocą systemu Windows. Pomyślnie ustaw Panel sterowania jako domyślnego właściciela.)

  W jednym z tych samouczków możesz dowiedzieć się, jak skonfigurować jedno konkretne domyślne urządzenie poczty e-mail w systemie Windows XP, które jest dostępne w promocji. Jeśli zdecydujesz się użyć Aby zainstalować system Windows Vista, przeczytaj artykuł Jak zdefiniować domyślnego klienta poczty e-mail w systemie Windows Vista.

  Ustaw domyślnego klienta poczty e-mail w systemie Windows

  Jak zmienić niektóre domyślne e-maile na moim komputerze?

  Kliknij w menu startowym.wybierz ustawienia.Kliknij ikonę programu.Kliknij pozycję menu „Aplikacje domyślne”.Zobaczysz wiadomość e-mail, a na dole będzie przekonany „Wybierz jeden standard”.Kliknij w adres e-mail, którego chcesz używać, przeznaczony dla Twojego komputera, np.

  Dla standardowych klientów poczty w systemie Windows, przejdź do asortymentu, wybierz „Panel sterowania” i „Opcje internetowe”.

  Opcje internetowe systemu Windows są zwykle dostępne tylko w przeglądarce Internet Explorer, wybierając Narzędzia > Opcje i przypinając kartę Programy.

  Jak robić regularnie Zmienić domyślny program pocztowy w systemie Windows?

  Zmień brak płatności za aplikację pocztową systemu Windows 10 Aby ustawić preferowanych domyślnych ogólnosystemowych klientów poczty e-mail, przejdź do opcji Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne. Zobaczysz wtedy życie w prawym okienku pod sekcją wiadomości e-mail, w której można zainstalować aplikację e-mail. Wystarczy go kliknąć, ale także wybrać z listy aplikację do obsługi wiadomości, której naprawdę chcesz używać jako domyślną.

  Ustaw program obsługi poczty na opóźnione płatności (W zależności od Twojego wyboru w systemie Windows, sterowanie panelowe może nie być do Twojej dyspozycji. rozwinięty, ale zamiast tego otwórz przednią szybę.

  Jeśli tak, czy naprawdę klikasz dwukrotnie opcje ikony Internetu?

  Wybierz program poczty e-mail jako domyślny klient poczty systemu Windows

  Ustaw Outlook 2003 jako domyślną pocztę e-mail dla mężczyzny lub kobiety przy użyciu ustawień systemu WindowsTypowe typy z programów internetowych Poczta e-mail (wraz z załącznikami) jest zwykle wyświetlana we wszystkich właściwościach obsługi dialogów/kart.

  jak ustawić przechodzenie do domyślnej poczty e-mail w systemie Windows XP

  Poczta e-mail jest uśpiona z soku wszystkich programów pocztowych, które zostały skonfigurowane w taki sposób, żyjących w systemie Windows: Outlook 2003 będzie po raz drugi początkujący, jeśli jest zainstalowany na tym komputerze.

  Jak zmienić mój brak zapłaty za e-mail?

  Wybierz polecenie Plik > Ustawienia konta > Ustawienia konta.Z listy kont do podejmowania decyzji o zakupie w wersjach do obsługi wiadomości wybierz wszystkie konta, z których chcesz korzystać, chociaż jest to konto domyślne.Wybierz Ustaw jako implikację > Zamknij.

  Wybierz Outlook 2003 z całego menu rozwijanego poczty e-mail, kliknij przycisk OK, a ponadto potwierdź swój wybór.

  Sprawdź, czy Solution To Set Default Email In Windows XP
  Solution Pour Définir L’e-mail Par Défaut Dans Windows XP
  Lösung Zum Festlegen Der Standard-E-Mail In Windows XP
  Решение, помогающее установить адрес электронной почты по умолчанию в Windows XP
  Lösning För Att äntligen Ställa In Standarde-post Med Windows XP
  Windows XP에서 기본 이메일을 설정하는 솔루션
  Solución Para Configurar El Correo Electrónico Predeterminado En Windows XP
  Soluzione Per Impostare L’e-mail Predefinita Solo In Windows XP
  Solução Para Definir E-mail Padrão Do Windows XP