Rozwiązywanie Problemów I Naprawianie Większości Pliku Monitor.win32

Jan 24, 2022 Polish

W tym samouczku chcę poznać niektóre z możliwych przyczyn, które mogą przyczynić się do uruchomienia monitora.win32, a następnie zasugeruję kilka możliwych poprawek, które można faktycznie spróbować naprawić w jednym konkretnym problemie .

Czy Twój komputer działa wolno? Reimage to jedyne oprogramowanie, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

In Aria-label = “Artykuł do tego artykułu

Funkcja Opis

EnumDisplayMonitors Wyświetla monitory demonstracyjne, które mieszczą się w narożniku utworzonym przez połączenie określonego prostokąta folii i widocznego obszaru związanego z kontekstem gadżetu. Informacje generuj informacje o monitorze odbiera monitor pokazu. MonitorEnumProc Zdefiniowane przez aplikację wywołanie zwrotne wykonujące zadanie o nazwie EnumDisplayMonitors wykonujące zadanie. Monitoruj z materii Pobiera wyświetlany adres wraz z monitorem składającym się z działu transportu. MonitorFromRect Przenosi uchwyt do rzeczywistego ekranu komputera, który zwykle ma największe połączenie z wyraźnym prostokątem. Monitor okienny Pobiera wszystkie monitory z największym miastem przycinania z obwiednią okna.

 • Artykuł
 • 2 minuty do przeczytania
 • Śledź i przeglądaj wywołania API wykonane przy użyciu aplikacji Win32

  monitor.win32

  API Monitor to najnowsze programy komputerowe pozwalające podróżować i dodatkowo przeglądaćWywołania Win32 API wykonane przez produkty. można go prześledzić wszystkie sprzedane wyświetlacze i dodatkowo API są innezakres informacji, w szczególności nazwa funkcji, sekwencja mowy,Parametry wejściowe i wynikowe, wykonanie wartości zwracanych i nie tylko. Ciekawe i przydatneNarzędzie programistyczne, które niestety jest najlepszym sposobem na wypracowanie i naukę aplikacji Win32.ich taktyki.

  prawdziwe funkcje

 • Subskrybuj jako sposób na wszystkie gotowe interfejsy API.W tym interfejsy Win32 API z innymi interfejsami API, zewnętrzni dostawcy nie muszą pomagać w nauce prototypuFunkcje.
 • Zobacz wszystkie informacje, w tym najnowocześniejsze, roleSekwencja wywołań, zakresy wejściowe i produktowe, wartość zwracana przez funkcję,Prawo GetLastError i wiele.
 • 82 biblioteki DLL i prawie cztery tysiące presetówPrototyp API .
 • Profile filtrów to bez wątpienia potężny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa danych.Śledź preferowane lokalizacje do wykorzystania w innych sesjach. API Monitor Preset dwudziesty siódmy filtr APIProfiler, który zawiera uchwyty, obiekty stałe, łącze dynamiczneBiblioteki, dziennik zdarzeń, potoki i lokalizacje poczty, debugowanie, klasy Windows, COMM,Jeśli chodzi o aplikacje, osłony, okna dialogowe, system plików, usługi,Usługa zdalnego dostępu, zarządzanie pamięcią, drukowanie, Windows, nagrywanie,Procesy i strumienie, We/wy plików, WinInet, Windows Sockets, Media API,Interfejs użytkownika sieci Windows, administracja, zabezpieczenia WinNT, patrz funkcje kontrolne.
 • Zezwalaj na przeglądanie i przekazywanie treści. Treść raportu może być:Interfejs API jest wyświetlany na monitorze i eksportowany do kilku innych aplikacji lub aplikacji dowolnego typu. zarejestrowanyDo akt. Troubleshooting And Fixing The Monitor.win32 File
  Monitor.win32 파일 문제 해결 또는 수정
  Dépannage Sans Parler De La Correction Du Fichier Monitor.win32
  Risoluzione Dei Problemi E Correzione Del File Monitor.win32
  Resolución De Problemas Y, Además, Reparación Del Archivo Monitor.win32
  Problemen Oplossen En Het Bestand Monitor.win32 Repareren
  Устранение неполадок и исправление файла Monitor.win32
  Fehlerbehebung Sowie Behebung Der Monitor.win32-Datei
  Solucionando Problemas E Corrigindo A Maior Parte Do Arquivo Monitor.win32
  Felsöka Och åtgärda Den Specifika Filen Monitor.win32