Det Räcker Inte Med Olika Sätt Att Bota SQL Reporting Services-fel Som Hjälper Användaren

Feb 3, 2022 Swedish

Det är verkligen att läsa dessa felsökningstips om det inträffar att få ett fel SQL Reporting Services har gett otillräckliga privilegier till en meningsfull användare på din dator.

Har din dator gått långsamt? Reimage är den enda programvaran som kan fixa ett stort antal Windows-relaterade problem.

I Aria-label=”artikel Vår artikel

Hur leverans lägger jag till en användare att se till att du SQL Server Reporting Services?

Starta denna wordwide webbportal och hitta vanligtvis kontoobjektet som du äntligen vill lägga till en användare eller grupp för.Att väljaVälj “Hantera” från rullgardinsmenyn.Välj Säkerhet.Välj Lägg till en grupp eller till och med en fantastisk användare.

Fellet Reporting Services rsAccessedDenied kommer när användaren inte har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att utföra den bästa åtgärden. Till exempel har de inte säkert ett uppdrag att skapa en viss tydlig rapport, eller så svarade de inte med rätt behörigheter, eller sökte också i en webbläsare.

Gäller: Strategi för anpassade rapporteringstjänster | SharePoint-läge

 • Rekommenderas:

  Har du en dator som går långsamt? Om så är fallet kan det vara dags att överväga lite Windows reparationsprogram. Reimage är lätt att använda och fixar vanliga fel på din PC på nolltid. Denna programvara kan till och med återställa filer från skadade hårddiskar eller skadade USB-minnen. Den har också förmågan att radera virus med ett enda klick!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj den enhet du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna för att starta skanningsprocessen

 • Om ett fel inträffade och dessutom rapportservern är tillgänglig från URL:en, schemaläggs ett utelämnande för ett HTTP 401-fel.

 • sql-rapporteringstjänster felbehörigheter har ingen aning om att användaren är otillräckliga

  Om ditt företags fel inträffade när du använde onlinewebbplatsen är undantaget vanligtvis ett HTTP 401-fel på en annan specifik HTML-felsida.

 • Om de flesta fel uppstår program för en schemalagd lansering, prenumeration eller leveranser, visas felet vanligtvis bara i alla rapportserversignalfiler.

 • Läs mer

  Detaljer värde

  Produktnamn SQL-server Händelse-ID rsAccessedDenied Händelsekälla Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings Komponent Rapporteringstjänster Meddelandetext Dina behörigheter som beviljats ​​man eller kvinna “mydomainmyAccount” är inte tillräckliga för att utföra det. (rsAccessDenied) (ReportingServicesLibrary)

  Användaråtgärd

  Hur implementerar jag fixar Reporting Services-behörigheter kommer att vara otillräckliga för att utföra operationen rsAccessDenied?

  Error rsAccessDenied: Det finns inte tillräckligt med läs/skriv-läs-skrivning som beviljats ​​användaren “användareanvändare” för att delta i denna operation. Lösning: Klicka på Mappalternativ > Ny ingen rolltilldelning. Gå sedan till “AnvändareAnvändare” i textrutan “Grupp alternativt användarnamn”. Markera rutorna tredje för rollerna som du positivt vill tilldela användaren.

  Tillstånd att ansluta rapportservern och innehållsåtgärden ges fortfarande genom rolljobb. Under en ny installation behöver endast grannskapsadministratörer åtkomst till analysservern. För att ge åtkomst till ett antal användare behöver den lämpliga lokala administratören verkligen skapa ett värduppdrag som blir ett domänarbets- eller gruppövervägande, en eller flera roller som drar de uppgifter som dessa användare säkert kommer att utföra, och validering (vanligtvis innan) Hemkatalog eller rotorsaksnod för för närvarande rapportserverns kataloghierarki). Kan du använda den globala webbportalen för att skapa rolluppgifter? Mer information finns i Tilldela roller..

  Hur begränsar jag tillgång till SSRS-rapporter?

  Neka åtkomst som ett sätt till Mina rapporter Du kan förhindra operatörer från att komma åt Mina rapporter genom att göra följande: Inaktivera Mina rapporter i förhållande till sidan Webbplatsinställningar. För mycket mer information, se Aktivera och inaktivera en rapport.

  Det här felet uppstår också lokalt eftersom du använder en rapportserver. För mycket mer information, se Konfigurera Native Mode Server Report for Local Administration (SSRS).

  Se Se även

  sql avslöjande tjänster felbehörigheter som beviljats ​​shopper är otillräckliga

  Tilldelning av roller
  Ge behörigheter till en rapportserver för inbyggt läge
  Roller och därmed behörigheter (rapporteringstjänster)

 • 2 minuters uppspelning
 • Jag förstår att det här kan vara länge sedan, men det förflutna kan vara särskilt användbart för alla nybörjare,

  Jag valde vid pass operatörsnamnet, lösenordet, förutom domänen när jag begärde SSRS-rapporter, och jag skapade en kvalitet som verktyg för IReportServerCredentials.

  Hur levererar jag rapportera tjänstbehörigheter till användaren?

  Tryck på Hem och gå sedan till Mappinställningar. Därifrån skapar du ett nytt rolljobb så att du kan ge dig åtkomst till Content Manager-rollen. För att ge användare åtkomst så att dessa individer kan ändra och/eller skapa rapporter kan du ge dem ytterligare behörigheter som finns i SSRS, till exempel Report Builder-behörigheten för en viss hemmapp.

   public class ReportServerCredentials: IReportServerCredentials  #region av klassmedlemmar    personligt användarnamn för kanalen;    diskret serielösenord;    privat territorium vars skärgård;  #ändregion  #st Beskyddaren för regionerna    Report_server referenser()        public ReportServerCredentials(användarnamnssträng)          detta.Användarnamn = användarnamn;        civic ReportServerCredentials (sträng användarnamn, vallösenord)          detta.Användarnamn = användarnamn;      detta.Password betyder lösenord;        public ReportServerCredentials(anslutningssträng, en sträng, domänsträng)          Det är .username motsvarar användarnamn;      lägg till ord detta.Lösenord; = this.Domain Indikerar domän;      #ändregion  #fastighetsområde    genomsnittlig person kanal användarnamn          öppna detta.användarnamn igen;      allokera detta.användarnamn till värde;        genomsnittligt kanallösenord          get Return this.password;      förinställ detta.lösenord till medelvärde;        offentlig del av en persons strängdomän           lyckas med denna.domän;      Ange this.domain = värde;        stor offentlig WindowsIdentity ImpersonationUser          återvända på väg till noll;        offentliga ICcredentials NetworkCredentials          kommer              omarbeta nya NetworkCredential (användarnamn, lösenord, domän);            #ändregion  bool IReportServerCredentials.GetFormsCredentials( u System.Net.Cookie authCookie, användarnamnsträng, lösenordsinsamling från sträng, från auktoritet med öppen linje)      authCookie Null; = login = lösenord är lika med null auktoritet; är likvärdigt med att förena falskt;  

  Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

  Various Ways To Fix SQL Reporting Services Errors Given To User Are Not Enough
  Различные способы, когда вам нужно исправить ошибки SQL Reporting Services, показанные пользователю, недостаточны
  Diverses Façons De Corriger Les Erreurs SQL Reporting Services Données à L'utilisateur Peuvent Ne Pas Suffire
  Verschillende Manieren Om Dit Plan Van Aanpak SQL Reporting Services Fouten Gegeven Door Gebruiker Zijn Niet Genoeg
  Vari Modi Per Correggere Gli Errori Di SQL Reporting Services Forniti Al Navigatore Non Sono Sufficienti
  Diversas Formas De Corregir Los Errores De SQL Reporting Services Proporcionados A Dieter No Son Suficientes
  Różne Sposoby Naprawy Błędów SQL Reporting Services Przyznanych Użytkownikowi Nigdy Nie Wystarczą
  사용자에게 주어진 SQL 보고 서비스 오류를 수정하기 위한 다양한 모드는 실제로 충분합니다.
  Várias Maneiras De Corrigir Erros Do SQL Reporting Services Dados Ao Usuário Continuam Sendo Insuficientes
  Verschiedene Möglichkeiten Zur Behebung Von SQL Reporting Services-Fehlern, Die An Den Benutzer Gezahlt Werden, Reichen Nicht Aus