Hur Man åtgärdar XP Stop Error Code-fel

Feb 1, 2022 Swedish

Har din dator gått långsamt? Reimage är den enda programvaran som kan fixa ett stort antal Windows-relaterade problem.

Under en persons senaste vecka har vissa användare rapporterat att de stöter på en XP-vilofelkod.En STOPP-kod, ofta kallad som en felkontrollprogramkod eller en felutvärderingskod, är utan tvekan ett nummer som unikt identifierar den faktiska särskilda STOPP-missräkningen (blåskärmsassocierad död). Ibland när en dator får problem, är det idealiska att stänga av allt det och starta om allt. Om något om du inte händer, bör en STOPP-kod visas.

Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Mer…Mindre

Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Mer…Mindre

Stoppkod Skärmens orsak 0x00000001 Denna blå TV-BSOD indikerar en avvikelse i ens APC-hälsoindex. BSOD-felsignal 0x00000001 kan också visas på “APC_INDEX_MISMATCH” på samma Azure-skärm. 0x00000002 Denna BSOD är ovanlig. BSOD-riktdatorfel 0x00000002 kan också visa “DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY” kopplat till samma blå skärm. 0x00000003 Denna BSOD kan förmodligen vara ovanlig. BSOD-felprocedur 0x00000003 kan också visa “INVALID_AFFINITY_SET” på samma blå skärm. 0x00000004 Denna BSOD är sällsynt. BSOD-felkod maj 0x00000004 visar möjligen till och med “INVALID_DATA_ACCESS_TRAP” på den exakta rödbruna skärmen. 0x00000005 Denna BSOD är ovanlig. BSOD-fel 0x00000005 kan också visa “INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT” på samma blå skärm. 0x00000006 Denna BSOD har definitivt varit ovanlig. BSOD-felprefix 0x00000006 kan också visa “INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT” på samma blå skärm. 0x00000007 Denna BSOD är obekant. BSOD-felkod 0x00000007 kan dessutom visa “INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT” på samma sorgliga skärm. 0x00000008 Detta BSOD ovanliga BSOD HTML-kodfel 0x00000008 kan också tydligt visa “IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL” med samma blå skärm. 0x00000009 Denna BSOD är definitivt ovanlig. BSOD-felprocedur 0x00000009 kan också visa “IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL” i förhållande till samma blå skärm. 0x0000000A Denna BSOD ofta som Microsoft, Windows, eller att du helt enkelt kärnläges drivrutin kan använda utökat minne vid DISPATCH_LEVEL eller lägre. BSOD felkod 0x0000000A kan också visa du ser, samma sorgliga skärm på “irql_not_less_or_equal”. 0x0000000B Denna BSOD är ovanlig. BSOD-fel i HTML-koden 0x0000000B kan också visa “NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT” på samma blå skärm. 0x0000000C Denna BSOD indikerar varför den aktuella tråden vanligtvis har slutfört den tillåtna mängden väntande innehåll. BSOD-felkod 0x0000000C kan också visa dig “MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED” på samma följ inte skärmen. 0x0000000D Denna BSOD är ovanlig. BSOD-fel dator 0x0000000D kan också peka på marknaden till “MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION” på samma blå skärm. 0x0000000E Denna BSOD är ovanlig. 0x0000000E BSOD-felsignalen kan också visa “NO_USER_MODE_CONTEXT” på samma blå skärm. BSOD 0x0000000f Detta borde berätta för dig att då tydligen gjorde en begäran tillgänglig för en spinnare när de redan expert på spinnern. BSOD-felstandard 0x0000000F kan också visa “SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED” på någon sorts samma blå skärm. 0x00000010 Denna BSOD är exceptionell. 0x00000010 BSOD-felprogramvaran kan möjligen också visa “SPIN_LOCK_NOT_OWNED” på en normal blå skärm. 0x00000011 Denna BSOD är ovanlig. BSOD-felkod 0x00000011 kan också visa “THREAD_NOT_MUTEX_OWNER” på samma olyckliga skärm. 0x00000012 Denna BSOD betyder att en okänd annorlunda har inträffat. BSOD-lösenordsproblem 0x00000012 kan också visa “TRAP_CAUSE_UNKNOWN” på samma blå skärm. 0x00000013 Denna BSOD är inte mer än ovanlig. Maj BSOD med felriktnummer 0x00000013 visar också “EMPTY_THREAD_REAPER_LIST” på den huvudsakliga associerade blå skärmen. 0x00000014 Denna BSOD är anmärkningsvärd. BSOD felkod 0x00000014 kan på liknande sätt returnera “CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED” på samma av citronskärmen. 0x00000015 Denna BSOD är ovanlig. Ett BSOD-fel med typen 0x00000015 kan ovanpå det visa “LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE” överst under samma blå skärm. 0x00000016 Denna BSOD kommer förmodligen att vara ovanlig. BSOD-felpolicy 0x00000016 kan också visa “CID_HANDLE_CREATION” på dubblettskärmen. 0x00000017 Denna BSOD är ovanlig. BSOD-felkod 0x00000017 kan också utlösa denna “CID_HANDLE_DELETION”-händelse på samma ljusblå filter. 0x00000018 Denna BSOD betyder att objektsräkning för att fastställa målets informerade tillstånd är olagligt. BSOD fellagar 0x00000018 kan också visa “REFERENCE_BY_POINTER” på en blå skärm. 0x00000019 Denna BSOD betyder att avsnittshuvudet kan vara skadat. Ett BSOD-fel med typen 0x00000019 kan nu också visa “BAD_POOL_HEADER” på den identiska blå skärmen. BSOD 0x0000001a Detta resulterar i ett mycket allvarligt fel på minnesmonitorn. BSOD-felkod maj 0x0000001a förklarar också “MEMORY_MANAGEMENT” på den exakta blå skärmen. 0x0000001B Denna BSOD är ovanlig. BSOD fellösenord 0x0000001B kan också visa “PFN_SHARE_COUNT” på din otroligt blå skärm. 0x0000001C Denna BSOD är märklig. Ett BSOD-fel som 0x0000001C visar faktiskt också “PFN_REFERENCE_COUNT” på samma blå skärm. 0x0000001D Denna BSOD anses vara speciell. BSOD-felkod 0x0000001D kan ibland visa “NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE” på samma vattenskärm. 0x0000001E Denna BSOD betyder att ett programkärnläge gav ett undantag eftersom det visste att felhanteraren inte träffade någonting. BSOD-felkod 0x0000001E kan möjligen också visa “KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” på exakt samma vita skärm. 0x0000001F Denna BSOD är ovanlig. BSOD felkod 0x0000001F kan också datorskärmen “SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR” i blått på den otroligt skärmen. 0x00000020 Denna BSOD betyder att utmärkt asynkront proceduranrop (APC) väntade trots att den här tråden stängdes. BSOD felreducerande kod 0x00000020 kan ibland visa “KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT” på samma sort av blå skärm. BSOD 0x00000021 Detta betyder att dina, enligt experter, kvotavgifter har blivit att de inte hanteras korrekt, utan att du helt enkelt hittar tillbaka fler kvoter till en viss sektion än tidigare. BSOD error law 0x00000021 kan också dyka upp medan “QUOTA_UNDERFLOW” visas på samma röda skärm. 0x00000022 Denna BSOD är ovanlig. Kanske visar BSOD-felvärdet 0x00000022 också “FILE_SYSTEM” runt samma blå skärm. 0x00000023 Denna BSOD symboliserar ett problem med vissa FAT-arkivsystem. BSOD-felläge 0x00000023 visar förmodligen också “FAT_FILE_SYSTEM” på den ganska blå skärmen. 0x00000024 Denna BSOD bör indikera var det finns ett problem genom ntfs.sys, vars drivrutinsfil tillåter uppsättningen att läsa och skriva
xp break error code

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

How To Fix XP Stop Error Code Error
So Wird Der XP-Stopp-Fehlercodefehler Behoben
Hoe U XP Stop-foutcodefout Kunt Oplossen
Cómo Ayudarlo A Reparar El Error De Código De Error De Detención De XP
Como Corrigir Erro De Código De Erro De Parada Do XP
Comment Corriger L’erreur De Code D’erreur D’arrêt XP
XP 중지 오류 코드 오류 수정에 도움이 되는 방법
Come Correggere Finalmente L’errore Del Codice Di Errore Di Arresto Di XP
Как исправить ошибку кода ошибки XP Stop
Jak Naprawić Błąd Kodu Błędu Zatrzymania XP