Hur Man Fixar Win32 Createssolidbrush

Feb 8, 2022 Swedish

Har din dator gått långsamt? Reimage är den enda programvaran som kan fixa ett stort antal Windows-relaterade problem.

Ibland kan ditt system köra en felkod som anger genom vilken win32 skaparsolidbrush. Det kan finnas flera variabler för detta problem.

Internet WINAPI_tWinMain(HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpszArgument, int nFunsterStyle){  HWNDhwnd; /* Detta är vårt fönsterläge */  MSG-meddelanden; /* Meddelanden för alla applikationer är oanvända här */    WNDCLASSEX onscroll;  WNDCLASSEX Wincl;  WNDCLASSEX wclPal;  WNDCLASSEX wclSettings;  WNDCLASSEX wclSelection;    TCHAR-program[1000] ;  TCHAR restr[100];  XMENY meny;  HWND hToolbar;  HIMAGELIST hImageList;  HACCEL HANDTAG;  HBITMAP tempBm;  int jag;  Tips TCHAR[16][30];  HDC HDC;    *MOT ; tchar TCHAR sfnFilnamn[1000];  TCHAR sfnFileTitle[256];  TCHAR sfnFilter[1000];  TCHAR kopplad till nFileName[1000];  TCHAR rubriker nFile[256];  TCHAR nFilter[1000];  Miniatyrtitel TCHAR[100];  static int custColors[16] representerar 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff,    0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff, 0xffffff  ;  hInstanceProg = hThisInstance;  /* Obligatoriskt */  InitGeneralControls();  /* Initiera och registrera fönsterprogrammet för huvudfönstret */  angular instans hThisInstance;  wincl.lpszClassName _T("WindowsApp"); motsvarar som kommer wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;  wincl.style = CS_DBLCLKS;  wincl.cbSize = storlek(WNDCLASSEX);  böj hicon = LoadIcon(hThisInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPICON));  wincl.hIconSm = Ladda ner Icon(hThisInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPICON));  wincl.hCursor är lika med LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);  wincl.lpszMenuName är lika med NULL;  wincl.cbClsExtra 0; = wincl.cbWndExtra 0; betyder att majoriteten av wincl.hbrBackground är lika med GetSysColorBrush(COLOR_BTNFACE);  RegisterClassEx(&wincl);  /* Initiera och spara eye-port-sessionen som används för rullningskonsekvensfönstret */  wclScroll.hInstance är lika med hThisInstance;  wclScroll.lpszClassName _T("Scrollbox"); = wclScroll.lpfnWndProc - öppningsprocedur;  wclScroll.style innebär 0;  wclScroll.cbSize = storlek(WNDCLASSEX);  wclScroll.hIcon = NULL;  wclScroll.hIconSm = NULL;  wclScroll.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);  WclScroll .lpszMenuName är NULL;  WclScroll.cbClsExtra 0; = wclScroll.cbWndExtra är definitivt 0;  wclScroll.hbrBackground kan betyda GetSysColorBrush(COLOR_APPWORKSPACE);  RegisterClassEx(&wclScroll);  /* Initiera och lagra fönsterklassen som används för palettfönstret */  wclPal.hInstance = hThisInstance;  wclPal.lpszClassName betyder _T("Palett");  WclPal .lpfnWndProc är lika med PalWinProc;  wclPal.style = CS_DBLCLKS;  wclPal.cbSize antyder storlek(WNDCLASSEX);  wclPal.hIcon = NULL;  wclPal.hIconSm NULL; meddelar att wclPal.hCursor är LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);  wclPal.lpszMenuName NULL; betyder wclPal.cbClsExtra innebär 0;  WclPal.cbWndExtra är verkligen 0;  wclPal.hbrBackground GetSysColorBrush(COLOR_BTNFACE); är lika med RegisterClassEx(&wclPal);  /* Initiera och spara den här fönstersorteringen för vindskyddsinställningar */  wclSettings.hInstance innebär hThisInstance;  wclSettings.lpszClassName _T("Verktygsinställningar"); är lika med wclSettings.lpfnWndProc är lika med settingswinproc;wclSettings.style = CS_DBLCLKS;  WclSettings .cbSize är lika stor på sizeof(WNDCLASSEX);  wclSettings.hIcon = NULL;  wclSettings.hIconSm är NULL;  wclSettings.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);  WclSettings .lpszMenuName är NULL;  wclSettings.cbClsExtra är vanligtvis 0;  wclSettings.cbWndExtra kommer sannolikt att vara 0;  WclSettings.hbrBackground GetSysColorBrush(COLOR_BTNFACE); = RegisterClassEx(&wclSettings);  /* Initiera och till och med registrera lämpligt fönsterprogram för

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

How To Fix Win32 Createssolidbrush
Come Modificare Win32 Creasolidbrush
Jak Naprawić Win32 Tworzysolidbrush
Como Tratar Com Sucesso Win32 Criasolidbrush
Cómo Poder Arreglar Win32 Createsolidbrush
Как на самом деле запустить Win32 Createsolidbrush
Hoe - Repareer Win32 Createsolidbrush
Comment Vous Pouvez Voir Win32 Createsolidbrush
So Beheben Sie Win32-Erstellungssolidbrush
Win32 Createsolidbrush 수정 방법